Podstawowe zdolności językowe

Do ważnych umiejętności językowych, które są ćwiczone na każdej lekcji języka angielskiego, monitorowane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego bazuje oczywiście na tych zręcznościach. Nie wyobrażam sobie, ażeby nauka angielskiego nie obejmowała słuchania, czy też pisania, o mówieniu i czytaniu nie wspominając. Ich opanowanie zapewni słuchaczowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej dostatecznym, no i też przyzwoli na zdanie matury. Należy jednak mieć w pamięci, że nauka angielskiego to też znajomość słownictwa i znanych frazesów. Bez opanowania głównych zdolności językowych nauka angielskiego jest nieznośna. Jest to czynnik potwierdzony wieloma uczniami, którzy nie dostali promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy potrafili wykorzystać języka angielskiego praktycznie, z tej przyczyny będzie on w rzeczy samej niepotrzebny. Zasadnicze jest, aby profesor kładł duży akcent na polepszanie napomkniętych umiejętności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu