Gramatyka

Ważnym składnikiem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od uczącego się opanowania teorii i wykonywania stosownych zagadnień, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim stopniu jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna opierać się zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych zdolności i srogim analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymaga od słuchacza metodycznego powtarzania opanowanego materiału z segmentu gramatyki i wykorzystywaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w toku wypowiedzi ustnej albo pisemnej. Gramatyka to dział dość szeroki, w który wliczają się przeważnie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, a także sprawiające trudności frazesy, czyli wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one sporo znaczeń, na tle kontekstu i są uciążliwe do zapamiętania. Są również wyrażenia o nadzwyczaj podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez wielkich problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.